Skip to main content

Rydym am gael eich barn ar ein strategaeth i wneud Cymru sy'n garbon isel, yn ddiwastraff, sy'n defnyddio cyfran deg o adnoddau.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
3 Ebrill 2020
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym yn ymgynghori ar gynigion yr ydym yn eu:

 • symud tuag at Ddyfodol Diwastraff erbyn 2050
 • craffu ar sut rydym yn defnyddio adnoddau
 • annog ail-ddefnyddio, atgyweirio ac ail-weithgynhyrchu cynnyrch a deunyddiau
 • manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd economaidd a chymdeithasol economi fwy cylchol.

Dogfennau ymghynghori

Dogfen ymgynghori
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
2 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Fersiwn hawdd ei ddeall
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
2 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Crynodeb o'r strategaeth
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 861 KB

PDF
861 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Asesiad o nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 721 KB

PDF
721 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Cyflwyniad Mwy Nag Ailgylchu
, math o ffeil: PPTX, maint ffeil: 3 MB

PPTX
3 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Gwybodaeth ychwanegol

Dewch i fynegi eich barn ynghylch sut y gall Cymru anelu at fod yn wlad ddiwastraff a beth y gallwn ei wneud i leihau ein hôl-troed carbon

Mae digwyddiadau ymgynghori ledled Cymru ar:

 • 26 Chwefror: Ynys Môn
 • 27 Chwefror: Bangor
 • 4 Mawrth: Hwlffordd
 • 5 Mawrth: Arberth
 • 9 Mawrth: Cas-gwent
 • 12 Mawrth: Yr Wyddgrug
 • 25 Mawrth: Aberystwyth
 • 26 Mawrth: Machynlleth

Archebwch eich tocyn am ddim

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 3 Ebrill 2020, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i:

Yr Is-adran Effeithlonrwydd Adnoddau ac Economi Gylchol
Llywodraeth Cymru
Adeiladau'r Goron
Caerdydd
CF10 3NQ

Rhannu’r dudalen hon