Neidio i'r prif gynnwy

Rydym yn gofyn am eich barn ar y strategaeth arloesi ddrafft i Gymru.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
28 Medi 2022
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Buom yn gweithio gyda rhanddeiliaid i ddatblygu'r strategaeth ddrafft. 

Bydd y strategaeth yn nodi ein blaenoriaethau ar gyfer arloesi yng Nghymru.  

Bydd yn cydnabod y rôl bwysig y mae arloesi yn ei chwarae yn: 

  • llywodraeth  
  • busnesau  
  • y trydydd sector  
  • sefydliadau academaidd ac ymchwil.  

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 28 Medi 2022, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelwch i:

Strategaeth arloesi i Gymru
Ail Lawr, Adain y Dwyrain, Piler G10, 
Llywodraeth Cymru 
Parc Cathays  
Caerdydd 
CF10 3NQ