Adroddiad blynyddol ar y nifer o unedau tai sydd yn berchen neu’n rhannol berchen ac yn cael eu rheoli gan holl landlordiaid cymdeithasol yng Nghymru.