Neidio i'r prif gynnwy
Stephen Tetlow

Ymunodd Stephen â Fwrdd yr Arolygiaeth Gynllunio ym mis Gorffennaf 2019.

Ymunodd Stephen â Fwrdd yr Arolygiaeth Gynllunio ym mis Gorffennaf 2019. Mae’n Beiriannydd Siartredig cymwys, yn bartner sefydlu Fibonacci Partners ac yn gynghorydd i nifer o fyrddau cwmnïau a busnesau newydd. Mae hefyd yn Gyfarwyddwr Anweithredol y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr.

Mae gan Stephen gyfoeth o brofiad o weithio ar Fyrddau ac mae wedi dal swyddi Gweithredol ac Anweithredol ar draws y Sectorau Cyhoeddus a Phreifat. Mae’r rhain wedi cynnwys y Sefydliad Logisteg Amddiffyn gynt, y Peirianwyr Trydanol a Mecanyddol Brenhinol, yr Asiantaeth Gwasanaethau Cerbydau a Gweithredwyr, Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol, yr Academi Sgiliau Genedlaethol ar gyfer Rheilffyrdd, PEP Ltd, Engineering UK a Grŵp Gyrwyr, Cerbydau a Gweithredwyr yr Adran Drafnidiaeth. Mae ganddo brofiad helaeth o gyflawni TG ar raddfa fawr, gan gynnwys cyfrifiaduro’r system Mot Genedlaethol a enillodd wobrau. Mae gan Stephen Ddoethuriaeth Anrhydeddus o Brifysgol Plymouth ac mae’n byw yn Nyfnaint ar Safle Bywyd Gwyllt Sirol mewn cartref cynaliadwy a adeiladodd ei hun.

Rhannu’r dudalen hon