Skip to content
Ystadegau

Gwaith Ieuenctid

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 17 Hydref 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2017-18
Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am aelodau cofrestredig, achrediad, prosiectau, y gweithlu a chyllid.

Pwyntiau allweddol

  • Dros 89,000 o bobl ifanc yn aelodau cofrestredig o'r sector statudol darpariaeth Gwaith Ieuenctid yng Nghymru. Mae’r ffigur hwn yn cynrychioli 16 y cant o boblogaeth y rhai 11 i 25 mlwydd oed yng Nghymru.
  • Ym mis Mawrth 2018, roedd 647 o staff rheoli a chyflawni cyfwerth ag amser llawn (CALl) y Gwasanaeth Ieuenctid yn gweithio ar draws awdurdodau lleol yng Nghymru.
  • Roedd cyfanswm yr incwm ar gyfer darpariaeth Gwaith Ieuenctid yn £31.9 miliwn yn 2017-18; ac roedd cyfanswm y gwariant yn £31.9 miliwn.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu