Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Rhaglen Recriwtiaid Newydd

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 23 Gorffennaf 2013
Cafodd y rhaglen ei hanelu'n benodol at helpu pobl ifanc 16 i 24 oed i fewn i prentisiaethau.

Mae'r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar effeithiolrwydd y rhaglen a gyflwynwyd ym mis Awst 2009, fel rhan o gyfres o fesurau Llywodraeth Cymru i ymateb i'r dirwasgiad.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 1138
Ebost: joanne.corke@wales.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu