Skip to content
Ystadegau

Pobl ifanc heb fod mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant (NEET)

Bookmark and Share

Ceisiadau ystadegol ad-hoc

Rydym yn ymateb i gannoedd o geisiadau am wybodaeth ystadegol bob blwyddyn.

Rydym yn cyhoeddi ein hymatebion i'r ceisiadau hyn bob pythefnos, fel bod y wybodaeth ar gael i'w ail-ddefnyddio gan bobl eraill.

Ymatebion a anfonwyd rhwng 29 Chwefror - 11 Mawrth 2016

Young people not in education, employment or training by consortia 2011-13 to 2013-15 (MS Excel) (Saesneg yn unig)

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu