Skip to content
Ystadegau

Gyrwyr ifanc a damweiniau ar y ffyrdd

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 3 Gorffennaf 2012
  • Cyfnod dan sylw: 2011
Adroddiad sy'n edrych ar y graddau y mae gyrwyr ifanc yn fwy tebygol o fod mewn damweiniau na gyrwyr hŷn.

Pwyntiau allweddol

Roedd gyrwyr hyd at ac yn cynnwys 24 oed yn cynrychioli:

  • 23 y cant o’r gyrwyr a oedd mewn holl ddamweiniau cerbydau modur a 21 y cant o’r gyrwyr a oedd mewn damweiniau angheuol neu ddifrifol
  • 27 y cant o’r gyrwyr mewn damweiniau un cerbyd
  • 37 y cant o’r gyrwyr mewn damweiniau a brofwyd yn bositif mewn prawf alcohol yn y gwaed dilynol
  • 32 y cant o’r gyrwyr beic modur mewn damweiniau beic modur.

O edrych ar y pum mlynedd 2007 i 2011, yr ardal awdurdod lleol gyda’r gyfrannedd uchaf o yrwyr ifanc mewn damweiniau, o’r holl yrwyr cerbydau modur, oedd Blaenau Gwent.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu