Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Dyfodol Gwaith

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 25 Hydref 2016
  • Cyfnod dan sylw: 2014 i 2024
Dyma'r chweched mewn cyfres o adroddiadau sy'n darparu asesiad manwl a rhagolygon y farchnad lafur ar gyfer y DU, Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon a rhanbarthau Lloegr.

Mae’n ystyried patrymau o ran cyflogaeth a chynhyrchiant yn unol â thueddiadau hanesyddol ac amcanestyniadau ar gyfer y dyfodol ynghylch twf a dirywiad diwydiannau a galwedigaethol. Mae hefyd yn ystyried goblygiadau hyn oll o ran sgiliau.

Mae’r amcanestyniadau manwl yn cyflwyno safbwynt sydd wedi’i ystyried yn ofalus ynghylch y dyfodol, gan gymryd yn ganiataol y bydd patrymau blaenorol o ran ymddygiad a pherfformiad yn parhau dros y tymor hwy. Dylid ystyried y canlyniadau fel rhai sy’n dangos tueddiadau cyffredinol ac ni ddylid eu trin fel rhai penodol.

Mae’r canlyniadau wedi’u hanelu at bawb sydd â diddordeb yn y cyflenwad o sgiliau ac yn y galw amdanynt. Mae’r bobl hyn yn cynnwys unigolion, cyflogwyr, darparwyr addysg a darparwyr hyfforddiant ynghyd â’r rhai sy’n darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ynghylch gyrfaoedd.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 3811
Ebost: james.carey@wales.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu