Skip to content
Ystadegau

Cyflogaeth gweithle sifil fesul diwydiant

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 29 Tachwedd 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2001 i 2016
Adroddiad blynyddol lle mae'r dadansoddiadau a gyflwynir yn cynnwys cyfuniad o weithwyr cyflogedig, pobl hunangyflogedig a hyfforddeion a gefnogir gan y llywodraeth ar lefel ddiwydiannol eang, a hefyd amcangyfrifon wedi'u cyflwyno ar lefelau is na Chymru.

Mae'r adroddiad hwn wedi'i seilio ar ystadegau o dair ffynhonnell wahanol sydd eisoes wedi'u cyhoeddi i'r cyhoedd, ac sy'n darparu amcangyfrifon o gyflogaeth yn y gweithle (neu gyfanswm swyddi) yng Nghymru. Trwy gynnwys manylion dros amser mae'r adroddiad yn ehangu ar yr wybodaeth sydd ar gael yn gyhoeddus am swyddi yng Nghymru.

Pwyntiau allweddol

Trwy ddefnyddio cyflogaeth yn y gweithle i gymharu strwythur diwydiant yng Nghymru gyda’r DU, gwelwn:

  • cyfran uwch o gyflogaeth yng Nghymru yn sector amaethyddiaeth, coedwigaeth a physgota,  gweinyddiaeth gyhoeddus, amddiffyn, addysg ac iechyd (sy'n wahanol i'r sector cyhoeddus) ac yr sector cynhyrchu;
  • cyfran gyfartal yn y sector gwasanaeth eraill;
  • cyfran is yn y sector cyfanwerthu, manwerthu, cludiant, gwestai a bwyd ac yng ngweithgareddau cyllid a busnes.

Cymharu cyflogaeth yn y gweithle yng Nghymru yn 2016 gyda blynyddoedd cynt:

  • yn 2016 roedd cyflogaeth yn y gweithle yng Nghymru yn 1.404 miliwn. Y lefel uchaf ers i’r gyfres ddechrau;
  • rhwng 2015 a 2016, bu cynnydd o 1 mil yng nghyfanswm cyflogaeth yn y gweithle, canran heb newid. Cynyddodd y ffigwr cyfatebol y DU o 1 y cant.

Roedd amrywiad sylweddol rhwng diwydiannau ar lefel awdurdod lleol yng Nghymru, er enghraifft:

  • ar gyfer y sector cynhyrchu, amrywiodd cyflogaeth o 4 y cant yng Nghonwy i 25 y cant yn Sir y Fflint;
  • yn y sector cyllid a gweithgareddau busnes, amrywiodd cyflogaeth o 10 y cant o’r cyfanswm yng Ngheredigion i 29 y cant yng Nghaerdydd.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.economi@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu