Skip to content
Ystadegau

Damweiniau ffyrdd sy'n gysylltiedig â gwaith neu chymudo

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 25 Medi 2007
  • Cyfnod dan sylw: 2005-2006
Adroddiad sy'n trafod risg damweiniau sy'n gysylltiedig â gwaith sy'n cynnwys gyrwyr car.

Pwyntiau allweddol

  • Roedd bron i chwarter (24 y cant) y gyrwyr a oedd mewn damwain ffordd yn gwneud taith sy'n gysylltiedig â'r gwaith, hynny yw, teithiau sy'n rhan o'r gwaith a chymudo.
  • Mae nifer y marwolaethau yn ystod teithiau sy'n rhan o'r gwaith yn debyg i nifer y marwolaethau eraill sy'n gysylltiedig â'r gwaith (ac eithrio'r rheini a achosir gan ddamweiniau ar y ffyrdd) fel a adroddwyd i'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.
  • Mae'r risg o gael damwain wrth gymudo yn gymharol is o'i gymharu â theithiau car at ddibenion eraill.
  • Mae'r risg o gael damwain wrth deithio fel rhan o'r gwaith yn uwch na theithiau eraill wrth ei ystyried ar sail risg pob taith, ac yn is wrth ei ystyried ar sail y pellter a deithiwyd.
  • Caerdydd sydd â'r nifer uchaf o ddamweiniau lle mae’r gyrwyr naill ai ar daith sy'n gysylltiedig â'r gwaith neu'n cymudo. Merthyr Tudful sydd â'r nifer isaf o ddamweiniau a oedd yn cynnwys cymudo, ac Ynys Môn sydd â'r lefel isaf o ddamweiniau a oedd yn cynnwys teithiau fel rhan o'r gwaith.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 029 2082 3332
Ebost: ystadegau.trafnidiaeth@cymru.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu