Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Arolwg llais y dysgwr ym maes dysgu seiliedig ar waith

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 14 Ebrill 2010
  • Cyfnod dan sylw: 2009
Un o flaenoriaethau'r rhaglen yw mesur boddhad y dysgwr.

Nodau'r arolwg oedd

  • Dwyn ynghyd ddata ar lefelau boddhad a phrofiad dysgwyr sydd mewn addysg bellach a ariennir gan Adran Plant, Addysg, Dysgu gydol Oes a Sgiliau (APADGOS) ledled Cymru.
  • Adolygu tueddiadau o ran boddhad dysgwyr dros amser.
  • Amlygu blaenoriaethau o ran gweithredu.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu