Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

A fydd strategaeth Trydaneiddio Rheilffyrdd y Cymoedd yn lleihau rhwystrau cyflogaeth i’r economaidd anactif sy’n byw yn rhannau tlotaf y Cymoedd?

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 13 Mawrth 2013
Mae’r ymchwil rhychwantu yma yn archwilio effaith potensial trydaneiddio rheilffyrdd y Cymoedd ar fynediad i gyfleodd cyflogaeth.

Credir fod strategaeth Trydaneiddio Rheilffyrdd y Cymoedd yn gallu cynnig buddiannau economaidd. Mae un o'r buddiannau yn gobeithio y bydd trydaneiddio yn lleihau'r rhwystrau i gyflogaeth a brofir gan yr economaidd anactif. Mae arolygon cymdeithasol yn awgrymu fod llawer o'r economaidd anactif sy'n byw yn y Cymoedd yn barod i gymudo i'r gwaith. Tra y bydd y cyflymderau cynyddol a gynigir gan drydaneiddio yn ehangu'r radiws cymudo i'r rhai hynny sy'n barod i deithio dros 11 munud, gan ychwanegu un man aros, dangosodd yr astudiaeth yma fod yna botensial i unrhyw fuddiannau gael eu negyddu gan gostau'r drafnidiaeth.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 6850
Ebost: jamie.smith@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu