Skip to content
Ystadegau

Ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg: Data am arholiadau a phresenoldeb

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 13 Mehefin 2001
  • Cyfnod dan sylw: 2000
Adroddiad yn cynnwys dadansoddiad o p'un a yw'r gwahaniaethau rhwng perfformiad mewn arholiadau ac absenoldeb disgyblion mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg a Saesneg yn gysylltiedig ag amddifadedd.
Mae hefyd yn dadansoddi a yw’r gwahaniaethau rhwng perfformiad mewn arholiadau ac absenoldeb disgyblion mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg a Saesneg yn gysylltiedig ag amddifadedd.

Enillodd cyfran fwy o ddisgyblion 15 oed mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg bump arholiad TGAU neu ragor gradd A*-C neu gymwysterau galwedigaethol cyfatebol.

Yr oedd cyfradd absenoldeb mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg yn is nag mewn ysgolion cyfrwng Saesneg.

Mae dadansoddi lefelau o berfformiad mewn arholiadau ac absenoldeb o’i gymharu â lefelau o hawl i gael prydau ysgol am ddim yn dangos bod modd esbonio’r rhan fwyaf, er nad y cyfan, o’r gwahaniaeth gan y gwahanol lefelau o hawl i gael prydau ysgol am ddim.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050 
E-bost: ystadegau.ysgolion@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu