Skip to content
Ystadegau

Ystadegau ariannol llywodraeth leol yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 25 Medi 2013
Adroddiad sy'n cynnwys gwybodaeth am wariant refeniw a chyfalaf, trethi annomestig a threth y cyngor.

Mae’r adroddiad hwn wedi dod i ben.

Ceir data manwl ar StatsCymru.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.cyllid@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu