Skip to content
Ystadegau

Strategaeth yr Iaith Gymraeg: Mesur dangosyddion

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 21 Mawrth 2013
Mae'r adroddiad hwn yn disgrifio sut y caiff pob un o'r dangosyddion yn Strategaeth y Gymraeg ei fesur.

Hon yw strategaeth Gweinidogion Cymru ar gyfer hyrwyddo a hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg. Mae’n strategaeth bum mlynedd, ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2012 a 31 Mawrth 2017.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffon: 0300 025 5050
E-bost: dataiaithgymraeg@llyw.cymru

Cyrfryngau
Ffon: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu