Skip to content
Ystadegau

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru - Data dangosyddion

Bookmark and Share

Mwy o wybodaeth am ddangosyddion MALlC

Mae’r data dangosyddion sydd yn sylfaen i Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) yn ffynhonnell eang o wybodaeth gydag amryw ddefnydd.

Ar y dudalen hon gallwch weld taenlenni sy'n amlinellu sut mae’r gwahanol ardalaoedd rydym yn ei ddefnyddio yn cyfateb i’w gilydd.

Gallwch hefyd ddarganfod sut mae'r codau post yn cyfateb i Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is (ACEHI).

Mae’r taenlenni daearyddiaeth yma yn caniatáu i chi cyfateb unrhyw ddata sydd gennych i’r un grwpiau o ardaloedd â data dangosyddion MALlC.

Galwch weld neu lawrlwytho yr holl ddata dangosyddion o wefan StatsCymru.

Am gymorth wrth gynnal eich gwaith ymchwil, defnyddiwch ein canllawiau (PDF, 788KB) ac ein dogfen sy'n amlinellu gwybodaeth dechnegol am y dangosyddion (XLSX, 73KB).


Gallwch hefyd gysylltu â ni gydag unrhyw ymholiadau: ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu