Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Safon Ansawdd Tai Cymru - gwirio’r cynnydd tuag at dderbyn y safon

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 13 Mai 2014
Ymchwil am sut y landlordiaid yn gwirio cydymffurfiaeth allanol â Safon Ansawdd Tai Cymru.

Hefyd, i ba raddau y mae’r manteision cymunedol wedi’u sicrhau a pha mor effeithiol yw landlordiaid wrth gyfathrebu am y modd y maen nhw wedi gweithredu’r safon yn unol â’r canllawiau a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2008.

Cyswllt

Ffôn: 0300 062 8249
Ebost: paul.davies3@wales.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu