Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Safon Ansawdd Tai Cymru ac adnewyddu tai cymdeithasol - Adroddiad ar fodel costau

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 1 Rhagfyr 2005
Canlyniadau'r ymchwil i effaith yr adnewyddu tai ar raddfa fawr sy'n ymwneud ag ymdrechion yr awdurdodau lleol i gwrdd â Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC).
Mae'r ymchwil hon yn canolbwyntio ar y costau adeiladu o gwrdd â'r SATC a'r effaith ar y galw am lafur a deunyddiau.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu