Skip to content
Ystadegau
Arolygon

Arolwg Iechyd Cymru

Bookmark and Share

Datblygiad

Cafodd Arolwg Iechyd Cymru ei sefydlu yn 2003 ac yn disodli dau arolwg blaenorol.

Mae ystod o waith datblygu a phrofi wedi cael ei gynnal, gan gynnwys astudiaeth ddichonoldeb a phrofi gwybyddol.

O Ebrill 2013 i Rhagfyr 2014 gofynnwyd i ymatebwyr yn ychwanegol am eu caniatâd i gysylltu eu hymatebion arolwg anhysbys â setiau data eraill.”

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu