Skip to content
Ystadegau
Arolygon

Arolwg Iechyd Cymru

Bookmark and Share

Setiau data

Mae data manwl ar gael ar gyfer dadansoddi.

Cedwir fersiwn dienw o’r brif set ddata, ynghyd â dogfennau ategol, gyda’r Gwasanaeth Data’r DU bob blwyddyn (caiff ychydig o’r wybodaeth ei dileu er mwyn sicrhau cyfrinachedd). Gall defnyddwyr sydd wedi cofrestru weld y setiau data hyn ar gyfer prosiectau ymchwil penodol. Mae set ddata cychwynnol syml sy’n cynnwys un neu ddau newidyn allweddol a allai fod o gymorth i ddefnyddwyr data newydd hefyd ar gael ar gyfer rhai blynyddoedd

O bryd i’w gilydd, mae’n bosibl y bydd ymchwilwyr yn dymuno dadansoddi mwy o ddata manwl na’r hyn sydd ar gael gan y Gwasanaeth Data. Mae’n bosibl y gellir ystyried ceisiadau am ddata o’r fath fesul achos.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 029 2082 3332
Ebost: ystadegau.iechyd@cymru.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu