Skip to content
Ystadegau
Arolygon

Arolwg Iechyd Cymru

Bookmark and Share

Cynnwys

Yn yr arolwg presennol, ceir.

Cyfweliad wyneb-yn-wyneb ar yr aelwyd gydag oedolyn cyfrifol. Fe'i defnyddir i gyfrif nifer y bobl ar yr aelwyd a chofnodi'r:

 • oed a rhyw
 • asesiad bras o iechyd cyffredinol
 • gwybodaeth am dai (gan gynnwys nifer y blynyddoedd a dreuliwyd yn y cyfeiriad, deiliadaeth)
 • statws cyflogaeth a dosbarthiad economaidd-gymdeithasol (i'w gasglu ar gyfer Person Cyswllt y Cartref yn unig (y person sy'n rhentu neu'n berchen ar y llety yn ei enw/ei henw ei hun)).

Holiadur i'w lenwi gan yr oedolion gyda'r adrannau canlynol:

 • Defnyddio'r gwasanaeth iechyd
 • Meddyginiaethau
 • Salwch
 • Iechyd a lles cyffredinol
 • Ysmygu
 • Alcohol
 • Frwythau a llysiau
 • Ymarfer Corff
 • Gofalwyr
 • Cwestiynau amdanoch chi (oed, rhyw, taldra, pwysau, cymwysterau etc)

3. Ar gyfer plant o dan 16 oed, holiadur gyda'r adrannau craidd canlynol:

 • Cwestiynau am y plentyn (oed, rhyw, grŵp ethnig)
 • Iechyd a lles cyffredinol
 • Defnyddio'r gwasanaeth iechyd
 • Damweiniau y mae angen eu trin yn yr ysbyty
 • Salwch a phroblemau iechyd

Yn ogystal, holiadur am blant 0-3 oed sy'n cynnwys cwestiwn ar fwydo babanod. Mae'r holiadur ar gyfer plant 4-12 oed a 13-15 oed yn cynnwys adrannau ar arferion bwyta, gweithgaredd corfforol a'r holiadur Cryfderau ac Anawsterau.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu