Skip to content
Ystadegau

Allforion Cymreig

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 5 Ebrill 2018
  • Cyfnod dan sylw: Chwarter 4 2017
  • Diweddariad nesaf: 7 Mehefin 2018
Data yn cynnwys gwybodaeth fesul yn ôl cyrchfan a'r sector cynnyrch.

Pwyntiau allweddol

  • Gwerth allforion Cymreig yn 2017 oedd £16.4 biliwn, i fyny £1.8 biliwn o'i gymharu â’r flwyddyn flaenorol.
  • Gwelwyd cynnydd o £1.1 biliwn (11.9 y cant) yn yr allforion i wledydd yr Undeb Ewropeaidd (UE) a chynnydd o £743 miliwn (12.9 y cant) i wledydd y tu allan i’r UE, o'i gymharu â 2016. Roedd allforion i wledydd yr UE yn cynrychioli 60.3 y cant o allforion Cymreig o’i gymharu â 49.6 y cant ar gyfer y Deyrnas Unedig (DU).
  • O edrych ar wledydd y DU a rhanbarthau Lloegr, gwelwyd cynnydd ym mhob o’r deuddeg a bu’r cynnydd canrannol mwyaf yn Nwyrain Canolbarth Lloegr (i fyny 23.0 y cant), o'i gymharu â 2016. Gwelwyd y cynnydd lleiaf yng Ngogledd Gorllewin Lloegr (i fyny 3.6 y cant). Gwelodd Cymru y seithfed cynnydd mwyaf.
  • Yr Almaen oedd y gyrchfan allforio uchaf, yn cyfrif am 19.6 y cant o allforion, i lawr o 20.5 y cant o’i gymharu â 2016.
  • Mae allforion Cymreig yn cael eu dominyddu gan ‘Peiriannau a Chyfarpar Trafnidiaeth’ sy’n cyfrif am 53.2 y cant o allforion.

Gwybodaeth bellach

Mae canlyniadau allweddol a StatsCymru yn cael eu cyhoeddi yn chwarterol a bydd adroddiad yn cael ei gyhoeddi bob 6 mis.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.economi@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu