Skip to content
Ymchwil Economaidd

Cymry ar wasgar: dadansoddiad o ddaearyddiaeth enwau Cymreig

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 2 Tachwedd 2006
Nododd yr ymchwil hon ymhle y ceir cymunedau Cymreig mewn gwledydd tramor Saesneg eu hiaith ac archwilio’r posibilrwydd o amcangyfrif maint ac ymlediad y bobl sy’n hanu o linach enetig Gymreig.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu