Skip to content
Ystadegau

Arolwg teithwyr bysiau Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 21 Gorffennaf 2011
  • Cyfnod dan sylw: 2010
Adroddiad sy'n cynnwys nodweddion defnyddwyr bysiau, boddhad cyffredinol, gwerth am arian a gwybodaeth am y daith bws.

Y pwynt allweddol o'r datganiad diweddaraf o'r data yw bod y canlyniadau yn dangos darlun cadarnhaol o farn defnyddwyr o wasanaethau bws yng Nghymru. Ychydig iawn o wahaniaeth barn sydd am y gwasanaethau bws rhwng defnyddwyr bysiau anabl a phobl eraill.

Pwyntiau allweddol

  • Mae 81 y cant o ddefnyddwyr bysiau anabl yn fodlon ar y gwasanaethau bws maent yn eu defnyddio.
  • Mae bron i dri chwarter, tua 73 y cant, o ddefnyddwyr bysiau anabl yn fodlon ar eu diogelwch personol yn yr arhosfan bws, gyda 84 y cant yn fodlon ar eu diogelwch personol ar y gwasanaeth bws ei hun.
  • Mae 90 y cant o ddefnyddwyr bysiau anabl yn fodlon ar ba mor hawdd ydi i fynd ar ac oddi ar y gwasanaeth bws.
  • Mae 89 y cant o ddefnyddwyr bysiau anabl yn fodlon ar yr amser a gymerodd eu taith ar y gwasanaeth bws.
  • Mae 89 y cant o ddefnyddwyr bysiau anabl yn fodlon ar y chymwynasgarwch ac agwedd gyrrwr y bws.
  • Mae 90 y cant o ddefnyddwyr bysiau anabl yn fodlon ar y cyfan gyda'r daith bws eu bod yn gwneud pan oeddent yn derbyn y ffurflen arolwg.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu