Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Cymraeg fel iaith ychwanegol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 30 Ebrill 2014
Ymchwil am lefel yr angen a chymorth presennol a ddarperir i ddisgyblion du a lleiafrifoedd ethnig sydd ag anghenion cymorth iaith Gymraeg.

Archwiliodd yr astudiaeth prosesau presennol o ran nodi disgyblion du a lleiafrifoedd ethnig sydd ag anghenion cymorth yn y Gymraeg fel eu hiaith ychwanegol, asesu eu lefelau cyrhaeddiad, a monitro eu cynnydd. Roedd hefyd yn edrych ar y ddarpariaeth a oedd ar gael ledled Cymru i gefnogi disgyblion yma wrth gaffael y Gymraeg a’u mynediad i'r cwricwlwm. Nododd yr astudiaeth enghreifftiau o arfer effeithiol a bylchau yn y gwasanaethau presennol a ddarperir i’r disgyblion.

Cynhaliwyd y prosiect ymchwil hwn, a ariannwyd gan Gronfeydd Strwythurol Ewropeaidd, rhwng Ebrill 2013 a Chwefror 2014.

Cyswllt

Ymchwillydd
Ffôn: 0300 025 5720
Ebost: catrin.redknap@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu