Skip to content
Ystadegau

Cyraeddiadau mewn arholiadau cymraeg iaith gyntaf ac ail iaith mewn ysgolion uwchradd

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 12 Mehefin 2002
  • Cyfnod dan sylw: 2000/01
Adroddiad sy'n canolbwyntio ar y gyfran o'r cohort sy'n cofrestru ac yn cyrraedd y lefel ddisgwyliedig mewn Cymraeg, yn hytrach na chyfraddau pasio'r disgyblion sy'n cofrestru.

Cymraeg Iaith Gyntaf, yn 2001

  • cofrestrwyd 12 y cant o blant 16 oed ar gyfer TGAU Cymraeg Iaith Gyntaf. Llwyddodd 8 y cant o blant 16 i ennill gradd A*-C
  • bu cynnydd cyson yn y cofrestru a’r llwyddo yn y Gymraeg Iaith Gyntaf a Llenyddiaeth
  • bu Cynnydd tebyg yn yr Iaith Saesneg Bu lleihad bychan yn y cofrestru Cymraeg Iaith Gyntaf lefel A ers ei uchafbwynt yn 1994

Cymraeg Ail Iaith, yn 2001

  • cofrestrwyd 31 y cant o blant 16 oed ar gyfer TGAU Cymraeg Ail Iaith, o’i gymharu a 25 y cant yn 2000. Llwyddodd 19 y cant o blant 16 oed i ennill gradd A*-C
  • bu cynnydd cyson yn y cofrestru a’r llwyddo yn y Gymraeg Ail Iaith. Bu Cynnydd tebyg yn yr Iaith Saesneg
  • mae nifer y cofrestriadau mewn lefel A Cymraeg Ail Iaith wedi cynyddu bron pob blynedd ers 1992

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
E-bost: ystadegau.ysgolion@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu