Skip to content
Ystadegau

Cyfoeth ym Mhrydain Fawr

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 1 Chwefror 2018
Adroddiad, cynhyrchwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol, sydd yn dadansoddi data a gasglwyd drwy’r Arolwg Cyfoeth ac Asedau.

Nod yr adroddiad ydi i fynd i’r afael i fylchau sydd wedi eu hadnabod mewn data ar les economaidd aelwydydd, gan gynnwys dadansoddiadau o gynilion a dyled, cynilion ar gyfer ymddeoliad, sut mae cyfoeth wedi’u dosbarthu dros aelwydydd a’r ffactorau sydd yn effeithio a chynllunio cyllidol.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.economi@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

Manylion

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu