Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol
Arolygon

Arolwg Ymwelwyr Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 8 Mawrth 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2016
Mae arolwg yn astudiaeth ymchwil ymhlith ymwelwyr â Chymru o dramor a'r DU.

Amcan cyffredinol yr astudiaeth, a gynhelir bob yn ail flynedd, yw cael proffil manwl o deithwyr hamdden i Gymru. Mae hefyd yn rhoi adborth ar fodlonrwydd ymwelwyr er mwyn gwella dealltwriaeth Croeso Cymru o gymhellion, anghenion ac ymddygiad ymwelwyr â Chymru.

Cyswllt

Ffôn: 0300 061 6026
Ebost: tourismresearch@wales.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu