Skip to content
Ystadegau
Arolygon

Arolygon deiliadaeth llety twristiaeth Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 7 Mehefin 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2017
Mae’r arolygon deiliadaeth yn darparu gwybodaeth am dueddiadau yn y galw am lety twristiaeth yng Nghymru.

Mae'r adroddiad hwn yn cwmpasu cyfraddau deiliadaeth llety ar gyfer:

  • gwestai
  • tai llety/gwely a brecwast
  • llety â gwasanaeth i gyd
  • bythynnod a fflatiau hunanddarpar
  • carafanau sefydlog
  • carafanau teithiol a gwesylla
  • hostelau a thai bynciau.

Gwybodaeth bellach

O hyn ymlaen, bydd ffigurau chwarterol Arolwg Deiliadaeth Llety Twristiaeth Cymru, yn ogystal â chanlyniadau o’n harolygon twristiaeth eraill, yn cael eu cyhoeddi yn yr adroddiad newydd ar Berfformiad Twristiaeth Cymru. Bydd hwn yn adroddiad mwy cynhwysfawr sydd yn cyfuno canlyniadau diweddaraf  y prif arolygon twristiaeth i gyd, gyda diben darparu cyd-destun gwell i ganlyniadau’r arolygon unigol ar berfformiad y diwydiant twristiaeth. Bydd adroddiadau blynyddol yn dal i gael eu cyhoeddi ar y tudalen yma.

Bydd canlyniadau allweddol yr arolwg yma yn cael eu cyhoeddi yn chwarterol yn adroddiad Perfformiad Twristiaeth Cymru gyda diweddariadau StatsWales. Cyhoeddir adroddiadau blynyddol ar y tudalen yma.

Cyswllt

Ystadegydd
Ffôn: 0300 061 6026
Ebost: ymchwiltwristiaeth@llyw.cymru  

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8665

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu