Skip to content
Ystadegau
Arolygon

Arolygon deiliadaeth llety twristiaeth Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 27 Chwefror 2018
  • Cyfnod dan sylw: Ionawr i Rhagfyr 2017
  • Diweddariad nesaf: 30 Mai 2018
Mae’r arolygon deiliadaeth yn darparu gwybodaeth am dueddiadau yn y galw am lety twristiaeth yng Nghymru.

Mae'r arolygon yma'n monitro perfformiad ac fe ddefnyddir y canlyniadau yn helaeth gan weithredwyr, Croeso Cymru, awdurdodau lleol a sefydliadau eraill sy'n cymryd rhan yn y gwaith o gynllunio, marchnata a datblygu adnoddau twristiaeth.

Yr ydym yn monitro lefelau deiliadaeth ar draws y mathau llety canlynol:

  • gwestai
  • gwestai bach
  • llety hunan-ddarpar
  • gwely a brecwast
  • hostelau a thai bynciau

Ionawr i Rhagfyr 2018

Dyddiad rhyddhau: 27 Chwefror 2018

Gwelwyd cynnydd mewn cyfraddau defnydd llety hunan-ddarpar ac hostelau yn 2017 o gymharu â 2016. Dros yr un cyfnod, gwelwyd gostyngiadau mewn cyfraddau defnydd tai llety/gwely a brecwast, carafanau statig, a safleoedd carafanau symudol/gwersylla. Ni welwyd newid mewn cyfraddau defnydd gwestai.

Adroddiad blynyddol, 2016

Dyddiad rhyddhau: 24 Hydref 2017

Bydd yr adroddiad yn cynnwys ffigurau ar gyfer gwestai, tai llety/gwely a brecwast, pob llety â gwasanaeth, bythynnod a rhandai hunanddarpar, cartrefi gwyliau carafán, parciau carafanau teithio a gwersylla a hostelau a thai bynciau.

Gwybodaeth bellach

Cyhoeddir adroddiad a data StatsCymru bob chwarter. Bydd yr adroddiadau yn cynnwys ffigurau ar gyfer y flwyddyn hyd yn hyn, yn ogystal â ffigurau cyfartaledd treigl 12 mis.

Cyswllt

Ystadegydd
Ffôn: 0300 061 6026
Ebost: ymchwiltwristiaeth@llyw.cymru  

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu