Skip to content
Ystadegau

Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal a Chymorth Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 27 Chwefror 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2017
  • Diweddariad nesaf: Chwefror 2019
Adroddiad blynyddol sy’n cynnwys gwybodaeth am nodweddion a phriodoleddau plant sy’n derbyn gofal a chymorth.

Mae data hefyd ar anghenion sylfaenol, gallu rhieni, iechyd, anableddau, a chyraeddiadau addysgol.

Pwyntiau allweddol

  • Roedd 15,930 o blant sy’n derbyn gofal a chymorth wedi’u cynnwys yn y Cyfrifiad Plant sy’n Derbyn Gofal a Chymorth ar 31 Mawrth 2017, sef cyfradd o 254 fesul 10,000 o blant o dan 18 oed. O’r rhain, roedd 8,715 (55 y cant) yn fechgyn a 7,215 (45 y cant) yn ferched.
  • 22 y cant o blant sy’n derbyn gofal a chymorth.
  • Cafodd ffactorau gallu rhieni yn wyneb camddefnyddio sylweddau neu alcohol, cam-drin domestig, a salwch meddwl, eu cofnodi ar gyfer tua chwarter o’r plant sy’n derbyn gofal a chymorth.
  • Roedd cyrhaeddiad plant sy’n derbyn gofal a chymorth yn llawer is na chyfartaledd cyrhaeddiad yr holl ddisgyblion mewn  asesiadau’r Cyfnod Sylfaen a’r Cyfnodau Allweddol. 

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru  

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu