Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol
Arolygon

Ymweliadau ag atyniadau twristiaeth

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 21 Gorffennaf 2016
  • Cyfnod dan sylw: 2015
Diben yr arolwg hwn yw monitro tueddiadau yn y sector atyniadau twristiaeth yng Nghymru er mwyn darparu gwell dealltwriaeth o’r sector i sefydliadau diwydiant a sefydliadau'r sector cyhoeddus.

Amcanion yr ymchwil yw:

  • pennu ac adrodd ar nifer yr ymwelwyr ag atyniadau ledled Cymru
  • dadansoddi data a gasglwyd ar nifer ymwelwyr i nodi tueddiadau cyfredol
  • darparu dadansoddiad cymharol ychwanegol ar niferoedd yr ymwelwyr, gweithredoedd, ariannu, refeniw, marchnata ac adnoddau dynol.

Cyswllt

I gymryd rhan, cysylltwch â'r adran ymchwil twristiaeth drwy anfon e-bost at tourismresearch@wales.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu