Skip to content
Ystadegau

Cyflymder cerbydau ar draffyrdd yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 17 Mai 2017
  • Cyfnod dan sylw: Ebrill i Mehefin 2016
Mae’r adroddiad hon yn darparu gwybodaeth am gyflymder cerbydau ar draffyrdd Cymru, sef yr A48(M), yr M4 a’r M48. Dyma’r tro cyntaf i ystadegau cyflymder cerbydau ar draffyrdd Cymru gael eu cyhoeddi.

Nodyn adolygu

Yn dilyn gwaith pellach ar set data rydym ar hyn o bryd yn paratoi fersiwn diwygiedig o’r erthygl ystadegol yma,  byddwn yn ei chyhoeddi unwaith iddo fe fod yn barod.

Cyflymder cerbydau ar yr M4 yn ystod oriau brig y bore, ar gyfer ceir

Siart:  O edrych ar oriau brig y bore (07:00-10:00), Pen-y-bont ar Ogwr tua’r gorllewin oedd â’r cyflymder cyfartalog uchaf, sef 73.9 mya. Roedd y cyflymder cerbydau isaf yn ystod oriau brig y bore yng Nghastell-nedd Port Talbot tua’r gorllewin, sef 58.2 mya, ond byddai’r terfyn cyflymder o 50 mya ar hyd rhai rhannau o’r awdurdod lleol yn cael dylanwad ar hyn.

Cyflymder cerbydau ar yr M4 yn ystod oriau brig gyda’r nos, ar gyfer ceir

Siart:  Roedd y cyflymder uchaf yn ystod oriau brig gyda’r nos yn teithio tua’r dwyrain ym Mhen-y-bont ar Ogwr, sef 74.2 mya. Gwelwyd y cyflymder cerbydau arafaf yn Sir Fynwy tua’r gorllewin yn ystod oriau brig gyda’r nos, sef 36.9 mya, 36.0 mya yn is na chyflymder cerbydau’n teithio tua’r dwyrain. Mae’n debyg bod hyn oherwydd effaith gorfod arafu ar y dollffordd.

Cafwyd y data ar gyfer yr erthygl hon o systemau lleoli byd-eang (GPS).

Pwyntiau allweddol

  • Roedd cerbydau yn teithio arafaf ar yr M4 a’r M48 tua’r gorllewin yn ystod  oriau brig gyda’r nos (16:00 i 19:00) ac yn teithio gyflymaf tua’r dwyrain y tu allan i’r oriau brig. Roedd cerbydau ar yr A48(M) arafaf yn ystod oriau brig gyda’r nos a chyflymaf y tu allan i’r oriau brig tua’r gorllewin.  
  • O Ebrill i Fehefin 2014 i Ebrill i Fehefin 2016, mae cyflymder cerbydau wedi gostwng yn gyffredinol ar y tair traffordd yng Nghymru. Mae’n bosibl fod hyn oherwydd ffactorau allanol, fel newidiadau samplo, y tywydd a nifer y damweiniau ar y ffyrdd.  
  • Ar gyfer yr A48(M) a’r M4, mae cyflymder cerbydau yn arafach yn ystod oriau brig y bore (07:00 i 10:00) ar ddiwrnodau ysgol.
  • Yn gyffredinol, mae cerbydau yn teithio gyflymaf ar yr M4 drwy Ben-y-bont ar Ogwr.
  • Yn gyffredinol, mae cerbydau yn teithio arafaf ar yr M4 tua’r gorllewin yn ystod oriau brig y bore drwy Gastell-nedd Port Talbot, ac yn ystod oriau brig gyda’r nos y ddwy ffordd drwy Gasnewydd a thua’r gorllewin yn Sir Fynwy a Chastell-nedd Port Talbot.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 029 2082 5050
Ebost: ystadegau.trafnidiaeth@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 029 2089 8099
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu