Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Defnyddio cyfryngau cymdeithasu i hybu trafnidiaeth amgylcheddol gynaliadwy yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 4 Rhagfyr 2013
Mae’r adroddiad hwn yn cysidro newid ymddygiad a’i rôl o fewn polisi cyhoeddus.
Mae yn trafod a all cyfryngau cymdeithasu hybu newid ymddygiad; ac yn rhoi tystiolaeth o’i effeithiolrwydd ac yn cysylltu hyn â theori newid ymddygiad. Mae’r adroddiad yn asesu cymhwysedd mentrau o’r fath yng Nghymru, yn cysidro buddioldeb prosiect peilot yng Nghymru ac yn awgrymu ei ffurf a’i gwmpas.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu