Skip to content
Ymchwil Economaidd

Defnydd o'r iaith Gymraeg yn y sector preifat

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 15 Rhagfyr 2011
Astudiaeth i wella dealltwriaeth o gostau a manteision dwyieithrwydd yn y sector preifat.
Hefyd phwyso a mesur y ffactorau economaidd sy’n pennu pam y mae cwmnïau’r sector preifat sy’n gweithredu yng Nghymru yn dewis defnyddio’r Gymraeg, neu beidio ei defnyddio, wrth ymdrin â’r cyhoedd.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu