Skip to content
Ymchwil Economaidd

Defnyddio data nad yw’n swyddogol i fesur pa mor ddeniadol yw’r lleoliadau

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 2 Tachwedd 2006
Mae'r astudiaeth hon yn archwilio'r defnydd posibl o ddata answyddogol ar gyfer dadansoddiad economaidd-gymdeithasol, gan archwilio'r ffactorau sy'n gysylltiedig ag atyniad lleoliadau yng Nghymoedd y De.

 

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu