Skip to content
Ystadegau

Gwasanaethau gofal heb ei drefnu

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 15 Rhagfyr 2011
  • Cyfnod dan sylw: Medi 2011
Adroddiad sy'n cynnwys data ar wasanaethau ambiwlans, niferoedd sy'n mynychu adrannau Damweiniau ac Achosion Brys a galwadau i Galw Iechyd Cymru.

Bwriad gwreiddiol y datganiad ystadegol hwn ydi i’w gyhoeddi unwaith, er mwyn ymateb i adborth gan ddefnyddwyr. Gwahoddir sylwadau ar ba mor ddefnyddiol yw'r cyhoeddiad, gan gynnwys y cynnwys a pha mor aml dylid ei gyhoeddi.

Mae'r ystadegau yn cynnwys data ar y gwasanaethau ambiwlans, ymweliadau i adrannau Damweiniau ac Achosion Brys, alwadau i Galw Iechyd Cymru a derbyniadau brys i'r ysbyty yn ystod y tri mis ar ddeg o fis Medi 2010 i fis Medi 2011, a golwg byr ar y tueddiadau dros y 4 blynedd diwethaf.

Pwyntiau allweddol

Presenoldeb mewn pob adran Damweiniau ac Achosion Brys

  • Roedd cyfanswm o 82,021 yn mynychu holl adrannau Damweiniau ac Achosion Brys, 2.3% i lawr ar Medi 2010 (83,949).

Gwasanaethau ambiwlans

  • Roedd cyfanswm o 11,267 o alwadau Categori A, 10.1% i fyny o Medi 2010 (10,232).
  • Cyrhaeddodd 7628 (69.3%) o ymatebion brys y lleoliad o fewn 8 munud, yn uwch na tharged Cymru-gyfan o 65% am yr wythfed mis yn olynol, i fyny o 66.5% ym mis Medi 2010.

Galwadau a wnaed i Galw Iechyd Cymru

  • Bu cyfanswm o 19,087 o alwadau i wasanaeth 0845 Galw Iechyd Cymru, cynnydd o 24% ers Medi 2010 (15,428).

Derbyniadau brys i'r ysbyty

  • Roedd 41,849 o dderbyniadau brys i ysbytai, cynnydd o 0.3% o'i gymharu â mis Medi 2010 (41,722).

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 029 2082 3332
Ebost: ystadegau.iechyd@cymru.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu