Skip to content
Ystadegau

Ystadegau'r Gwasanaeth Derbyniadau i Brifysgolion a Cholegau (UCAS)

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 24 Ebrill 2014
Adroddiad blynyddol, a gynhyrchir gan UCAS, sy’n dadansoddi’r cylch ceisiadau yn ei gyfanrwydd ac sy’n rhoi’r dadansoddiad manylaf hyd yn hyn o dderbyniadau i addysg uwch.

Mae’r adroddiad yn disgrifio canlyniadau o safbwynt derbyniadau ar gyfer addysg uwch, cyfraddau  mynediad a gwahaniaethau yn ôl crefydd, cefndir a rhyw.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.addysgol16@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

Manylion

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu