Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Deall pwy sy'n cyflawni troseddau casineb a pam maent yn ei wneud

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 11 Gorffennaf 2013
Roedd yr astudiaeth yn anelu at archwilio ac asesu'r hyn sy'n hysbys am a sawl sy'n cyflawni troseddau casineb a'u cymhellion.

Mae'r astudiaeth:

  • yn mynd i'r afael â'r materion sy'n sail i'r troseddu o Droseddau Casineb
  • yn darparu dadansoddiad beirniadol o'r ymchwil presennol sylfaen dystiolaeth mewn Troseddau Casineb
  • yn dwyn ynghŷd y casgliadau ac yn trafod eu goblygiadau ar gyfer gweithredu gan Lywodraeth Cymru.

Cyswllt

Ffôn: 0300 062 8119
Ebost: nathan.cook@wales.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu