Skip to content
Ymchwil Economaidd

Prosiect ategol twrisiaeth y DU - prosiect camau cyntaf

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 24 Mai 2006
Amcan yr ymchwil hon oedd llunio Is-gyfrifon Twristiaeth (TSA), ar gyfer y DU, cyn belled ag y bo modd a thynnu sylw at yr hyn a fyddai'n ofynnol i lunio Is-gyfrif Twristiaeth cynhwysfawr.

Yr amcanion

Llunio Cyfrifon Ategol Twristiaeth (TSAs) ar gyfer y DU i'r graddau y bo modd gwneud hynny a thynnu sylw at yr hyn a fyddai'n ofynnol i lunio Cyfrif Ategol Twristiaeth cynhwysfawr.

Dull gweithredu

Llunio tablau gan ddefnyddio'r data sydd ar gael ar hyn o bryd a llunio rhagdybiaethau credadwy lle bo'n briodol gan gynnwys adroddiad manwl yn disgrifio'r dulliau a ddefnyddiwyd a'r rhagdybiaethau a wnaed.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu