Skip to content
Ystadegau

Teithio i'r gwaith ac i'r ysgol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 22 Mai 2008
  • Cyfnod dan sylw: 2005-06
Adroddiad sy'n dangos gwybodaeth a gyflwynwyd yn ôl y prif ddull o deithio a'r amser a dreuliwyd.

Mae'r ystadegau wedi eu cymryd o arolygon Byw yng Nghymru 2005 a 2006, sydd yn arolwg blynyddol o gartrefi yng Nghymru.

Pwyntiau allweddol

  • O'r ymatebwyr hynny sy'n byw o fewn milltir i'w gweithle arferol, dim ond hanner y rheini sy'n gweithio llawn-amser sy'n cerdded i'r gwaith.
  • O'r ymatebwyr hynny sy'n byw o fewn milltir i'w gweithle arferol, mae'r rheini sy'n gweithio rhan-amser yn fwy tebygol o gerdded i'r gwaith na'r rheini sy'n gweithio llawn-amser.
  • O'r rheini sy'n byw o fewn tair milltir i'w gweithle arferol, mae ymatebwyr yn yr Alban yn deirgwaith fwy tebygol o ddefnyddio'r bws i fynd i'r gwaith nag ymatebwyr yng Nghymru.
  • O'r cartrefi yng Nghymru â phlentyn o oedran ysgol mewn addysg lawn-amser, mae cyfran uwch o'r rheini sydd â'u plentyn hynaf yn yr ysgol gynradd yn cael eu gyrru i'r ysgol na'u cerdded i'r ysgol.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu