Skip to content
Ystadegau

Teithio a thrafnidiaeth cyllid a'r economi

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 3 Rhagfyr 2013
  • Cyfnod dan sylw: 2012
Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth ar wariant y llywodraeth ar ffyrdd a thrafnidiaeth a swyddi gweithwyr mewn diwydiannau sy'n gysylltiedig â thrafnidiaeth.

Pwyntiau allweddol

  • Yn 2012-13 gwariodd Llywodraeth Cymru £447 miliwn yn uniongyrchol ar drafnidiaeth; o fewn y cyfanswm hwn, roedd £200 miliwn ar y rhwydwaith cefnffyrdd yng Nghymru a £206 miliwn ar gymorth ar gyfer y diwydiant rheilffyrdd yng Nghymru. Mae’r gwariant hyn 9 y cant yn uwch nag yn 2011-12.
  • Yn ogystal â gwariant uniongyrchol, mae Llywodraeth Cymru hefyd yn rhoi grantiau yn uniongyrchol i awdurdodau lleol. Daeth y rhain i £139 miliwn yn 2012-13, gostyngiad o 12 y cant o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol.
  • Yn 2012-13 cychwynnodd Llywodraeth Cymru 1 cynllun traffordd a chefnffyrdd newydd, sy’n gyfanswm o 7.8 cilomedr o ffyrdd a chyfanswm cost o £165 miliwn.
  • Yn 2012-13 costiodd, ar gyfartaledd, £26 mil i gynnal cilomedr o draffordd / cefnffyrdd yn Ne Cymru a chostiodd £14 mil yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu