Skip to content
Ystadegau

Amser a dreuliwyd yn adrannau damweiniau ac achosion brys GIG

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 19 Ebrill 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2016-17 a Mawrth 2018
  • Diweddariad nesaf: 17 Mai 2018
Data am gleifion sy'n treulio llai na 4 awr a mwy na 12 awr nes eu derbyn, eu trosglwyddo neu eu rhyddhau.

Mawrth 2018

Dyddiad rhyddhau: 19 Ebrill 2018

Cyhoeddwyd data ar StatsCymru.

2016-17

Dyddiad rhyddhau: 5 Ebrill 2018

Pwyntiau allweddol

  • Cafwyd 1,003,710 o dderbyniadau i adrannau Damweiniau ac Achosion Brys,  cyfartaledd o 2,750 bob dydd, 3 mwy bob dydd nac yn 2015-16.
  • Treuliodd 81.9 y cant o gleifion llai na 4 awr yn adrannau Damweiniau ac Achosion Brys, o’r eiliad iddynt gyrraedd nes iddynt gael eu derbyn, eu trosglwyddo neu eu rhyddhau. Roedd hyn 0.2 pwynt canran yn is nac yn 2015-16.
  • Treuliodd 33,834 o gleifion mwy na 12 awr mewn adrannau Damweiniau ac Achosion Brys, 5,818 yn fwy na’r flwyddyn flaenorol.
  • Treuliodd cleifion dros oed 85 hirach ar gyfartaledd o’r eiliad iddynt gyrraedd nes iddynt gael eu derbyn, eu trosglwyddo neu eu rhyddhau.

Rhagor o wybodaeth

Mae data misol yn cael eu cyhoeddi ar StatsCymru a mae adroddiad yn cael ei gyhoeddi yn flynyddol. Mae’r data hwn wedi eu crynhoi yn adroddiad misol ‘Crynodeb gweithgaredd a pherfformiad y GIG’ sy’n cynnwys data ar ystod o wasanaethau ac offeryn data ar-lein.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu