Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Y tro hwn

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 21 Mai 2008
Mae'r ymchwil hon yn edrych ar ba mor effeithiol yw'r dulliau ymyrryd presennol a ddefnyddir wrth ddarparu llety ar gyfer carcharorion di-gartref sy'n cael eu rhyddhau yng Nghymru.
Mae'n gwneud hynny trwy holi ynghylch eu profiadau a gofyn iddynt eu barn am y staff proffesiynol sy'n gweithio gyda hwy. Yn yr adroddiad, mae tystiolaeth am y model ymyrryd presennol ac mae'n tynnu sylw at arferion da ac yn gwneud argymhellion ar sut i fynd i'r afael â diffygion allweddol yn y gwasanaeth.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu