Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Papur Gwyntyllu ar yr opsiynau posibl ar gyfer gwella perfformiad ac effeithlonrwydd dosbarthiadau chwech yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 15 Mawrth 2016
Pwrpas yr ymchwil hon oedd cynhyrchu ‘papur darn meddwl’ sy'n nodi'r opsiynau posibl sydd ar gael i Lywodraeth Cymru ar gyfer gwella perfformiad ac effeithlonrwydd y chweched dosbarthiadau yng Nghymru, yn seiliedig ar adolygiad o'r dystiolaeth gadarn ddiweddaraf.

Mae'r papur yn cynnwys arfarniad o lenyddiaeth berthnasol a dogfennau polisi, yn ogystal ag adborth a barn gan amrywiaeth o randdeiliaid allweddol.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 1138
Ebost: joanne.corke@wales.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu