Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Y Rhaglen Ymchwil Addysgu a Dysgu (TLRP) yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 6 Rhagfyr 2010
Dyma'r un rhaglen ymchwil addysgol fwyaf a gomisiynwyd yn y DU erioed.

Roedd y rhaglen yn cynnwys 52 o brosiectau mawr gwahanol, yn cwmpasu pob rhan o’r system addysg o’r blynyddoedd cynnar i ddysgu gydol oes.

Wrth i’r TLRP ddirwyn i ben, daeth yr Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol, Llywodraeth Cynulliad Cymru a Rhwydwaith Ymchwil Addysgol Cymru ynghyd i gomisiynu prosiect terfynol a gynlluniwyd i ystyried goblygiadau canfyddiadau’r rhaglen ymchwil fawr hon ar bolisi ac arfer addysgol yng Nghymru.

Mae pedwar tîm o ymchwilwyr o bob cwr o Gymru wedi adolygu canfyddiadau’r TLRP mewn perthynas â phedwar maes allweddol o bolisi Cymru.

  • Y Cyfnod Sylfaen.
  • Gwella Addysgu ar gyfer dysgwyr rhwng 7 a 14 oed.
  • Cynhwysiant Cymdeithasol.
  • Gwella Dysgu drwy Ystyried Safbwyntiau Dysgwyr.

Canlyniad yr adolygiadau yw cyfres o bosteri a phapurau briffio i gyflwyno canfyddiadau’r rhaglen ymchwil fawr hon i lunwyr polisi ac ymarferwyr ledled Cymru.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu