Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Holiadur ar ddefnydd gwelyau haul

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 27 Medi 2017
Ym mis Ebrill 2011, daeth gwaharddiad i rym ar fusnesau’n caniatáu i rai o dan 18 oed ddefnyddio gwelyau haul ar eu safleoedd yng Nghymru a Lloegr.

Yn Hydref 2011, wnaeth Llywodraeth Cymru cyflwyno rheolaethau ychwanegol ar gyfer defnydd o welyau haul yn Gymru. 

I gael dealltwriaeth well o ddefnydd gwelyau haul yn Gymru, ac ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o'r rheoliadau ymhlith y cyhoedd, wnaeth Llywodraeth Cymru gomisiynu cwestiynau ar Arolwg Omnibws Cymru (Chwefror a Mawrth 2017) ac Arolwg Omnibws Plant (Ebrill 2017).

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 0090
Ebost: ian.jones006@gov.wales

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu