Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol
Arolygon

Arolwg i nifer a mynychder achosion o fwlio mewn ysgolion yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 16 Mehefin 2010
Bydd yr arolwg yn ein galluogi i fesur newidiadau yn lefel bwlio yn y dyfodol.

Roedd yr arolwg yn anelu at ddarparu tystiolaeth sylfaenol o "fynychder a nifer yr achosion o fwlio" ymysg disgyblion oedran ysgol gorfodol yng Nghymru, a chaniatáu y Lywodraeth "fesur newidiadau yn y dyfodol i lefel bwlio yng Nghymru".

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu