Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol
Arolygon

Arolwg ar agweddau tuag at reoli ymddygiad plant

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 3 Mehefin 2014
Gofynnwyd deuddeg cwestiwn ar agweddau tuag at arferion rhianta a disgyblu plant i 1,022 o oedolion (roedd 56% ohonynt yn rhieni).

Cynhwyswyd y rhain yn Arolwg Omnibws Cymru a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2013.

Nod yr ymchwil oedd casglu data ar:

  • y dulliau a ddefnyddir gan rieni i reoli ymddygiad eu plant
  • agweddau rhieni a’r gymuned ehangach tuag at gosbi corfforo
  • lle y mae rhieni yn cael gwybodaeth sy’n llywio eu harferion.

Mae’r adroddiad yn cynrychioli’r canlyniadau yn ffeithiol ac nid yw’n edrych ar gysylltiadau achlysurol.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 6942
Ebost: semele.mylona@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu